Šta je potrebno biljci da raste?

Materijali i pribor: Saksija i seme, lopata, voda.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom pitajući ga: šta je potrebno biljci da raste? Razgovarajte o radnjama u prikazanim fotografijama. Kako treba da bude redosled postupaka ako želimo da zasadimo seme biljaka?

Uzimamo praznu saksiju i ako nema rupa, potrebno je ih otvoriti da bi se iscedila voda. Dete će malom lopatom ili rukama napuniti saksiju zemljom. Saksija se puni zemljom do određene mere (2-3 cm manje od vrha saksije) da bi se ostavilo malo zemlje za pokrivanje semena. Baca se seme raspodeljujući ga na površini saksije i preko njih se baca jedna količina zemlje da bi se pokrilo seme. Na kraju se zemlja prska sa nekoliko kapi vode dok zemlja ne dobije odgovarajuću vlagu (treba biti pažljiv i ne napuniti saksiju sa puno vode). Saksija sa zasađenim semenom ostavlja se na jednom mestu na suncu. Svakog dana treba pogledati da li je potrebna voda i posmatra se posle koliko dana je proklinjalo seme, a posle nekog vremena i biljke.

Radni list: Rad  obojite po