Visibaba najavljuje proleće

Materijali i pribor: listić A4 u plavoj, zelenoj i beloj boji, olovka, lepak.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa vašim detetom pitajući ga: koje cveće nam najavljuje proleće? Koje cveće prepoznaješ od ovih koje su prikazane na slici (visibaba, zumbul, ljiljan, karanfil, ruža)? Kako se cveće međusobno razlikuje? Kako treba da vodimo računa o njima? itd.

Uzmite plavi listić i nacrtajte linije na kojima ćete staviti cvetna stabla napravljena od zelenog listića ili koja će biti obojena. Roditelj ili staratelj pomoćiće detetu da savije list A4 kako bi dobio kvadrate istih veličina. Na savijenim linijama dete će iseći kvadrate. Roditelj ili staratelj će savijati listić u obliku trougla. Svaki korak savijanja dete treba da prati u svom listiću. U ostalim cvetovima roditelj ili staratelj pomaže detetu samo uz uputstva (npr. kvadratni listić treba savijati u obliku trougla itd). Cveće koje je napravilo dete lepkom se lepi na mestima određenim za cveće. Zatim treba iseći i cvetna stabla ili se mogu ofarbati zelenom bojom.

Po želji možete napraviti i ove modele visibabe.

Radni list preuzmite OVDE.