Biljke rastu kada kiša pada

Materijali i pribor: List A4 u plavoj i beloj boji, cilindrični makaroni, vodene boje, četka, konac, lepak.

Odvijanje aktivnosti: Uzimaju se makarone i farbaju se plavom bojom, bilo da se to radi koristeći četku ili stavljajući boju u jednoj posudi gde možete potapati makarone. Makarone se ostavljaju da se  suše, a u međuvremenu u plavom listiću dete crta nekoliko vertikalnih linija prema datom modelu. Na belom listiću se crtaju oblaci i seku se makazama. Na svakoj nacrtanoj liniji stavlja se lepak gde će biti zalepljeni osušeni makaroni pridržavajući se vertikalnoj pravoj liniji. Uzima se konac koji je prethodno izmeren sa dužinom radnog lista i lepi se na oblak u redu sa linijom makarona. Svaki konac prolazi kroz makarone u vertikalnoj liniji.

Nakon što je posao završen, pitajte dete: kako kiša pada u tvom crtežu pravo ili koso? Kada kiša pada pravo a kada koso? Koliko je kiša važna za biljke? itd.