Yağmur bitkileri büyütür

Malzemeler ve araçlar: Mavi ve beyaz A4 sayfa, düz silindirik makarna, sulu boya, fırça, iplik, tutkal.

Aktivite geliştirme: Makarnayı alın ve fırçayla veya makarnanın daldırılabileceği bir kaba koyarak maviye boyayın. Makarna kurumaya bırakılırken mavi  kağıt üzerinde çocuk verilen desene göre dikey çizgiler çizer. Bulutlar beyaz kağıda çizilir ve makasla kesilir. Tutkal, kurutulmuş makarnanın yerleştirileceği her çizilen çizgiye, düz dikey çizgiye dikkat ederek yerleştirilir. Daha önce çalışma kağıdının uzunluğu ile ölçülen ipleri alın ve makarna sırasına göre bulutlara yapıştırın. Her ip, dikey çizginin makarnasından geçer.

İş bittikten sonra çocuğa sorun: Çalışmanızdayağmur nasıl yağıyor düz mü dik mi? Yağmur ne zaman düz düşer ve ne zaman dik bir şekilde düşer? Yağmur bitkiler için ne kadar önemlidir? vb.