Potrebni materijali;
jedna knjiga sa omiljenim pričama za dete. Međutim, aktivnost se može realizovati i pričom koju roditelj kreira iz svog uma.

Deca su veliki imitatori Kada pričate priče ili im čitate njihovu omiljenu priču, oni će početi da ispričaju priču na svoj način. Pustite dete da ispriča priče poput one koju ste vi ispričali. Pomozite mu pitanjem: „I šta se onda dogodilo?“ da podstičete radnju priče.

Slušajte pažljivo kada vaše dete govori Budite entuzijastični i odgovorni. osvetite svom detetu svoju nepodeljenu pažnju. Ako ne razumete deo priče, odvojite vreme da vaše dete objasni. Ovo će pomoći vašem detetu da razume odnos između govornika i slušaoca i autora i čitaoca.

Podstaknite svoje dete da se izrazi. Ovo će pomoći vašem detetu da razvije bogatiji rečnik. Takođe može pomoći da se reči jasno izgovaraju.

Roditelj neprestano hvali detetov trud da kreira priču na svoj način. Na kraju roditelj i dete mogu da zamene uloge. Dete nešto priča na svoj način, a roditelj to priča dodajući nove reči ili jednostavne fraze koje bi obogatile priču, ali i rečnik deteta.