Potrebni materijali: Odeća majke ili oca

Rаzvој аktivnоsti: Danas je ova aktivnost podjednako atraktivna koliko i informativna za roditelje koji se vide u ogledalu u odnosu na svoje ponašanje tokom svakodnevnog života. Danas ćemo reći deci da ćemo zajedno igrati igru, danas ti odlučuješ da li ćeš biti otac ili majka, i nekoliko sati ćeš ti biti taj koji odlučuje. Idite do ormara i izaberite svoju odeću i prilagodite tu odeću svom detetu, a takođe nosite dečiju odeću sa kapom ili čarapama, preuzimajući ulogu deteta.

Ova igra je veoma refleksivna jer ćete videti kako vaše dete vidi vaša ponašanja i reakcije u kući, a vi nastavljate da pokazujete detetu u svakodnevnim aktivnostima koje ono radi, reagujući isto kao i vaše dete u takvim situacijama. Ako primetite da se vaše dete dosta agresivno ponaša kada preuzme ulogu roditelja, razmislite u sebi, da li možete da budete sa takvim ponašanjem tokom dana sa svojim detetom? Da li se ikada preterano reagujete prema njima? Ova igra pomaže vama kao roditeljima da bolje razmislite o svojoj ulozi.