Potrebni materijali: Papir, olovke, krede u boji, markeri, lepak, novine, časopisi, makaze

Uzmite beli papir veličine hamera. Okačite poster na zid spavaće sobe ili dnevne sobe. Pomognite detetu da na njemu napravi velika slova abecede. Mala deca obično lakše nauče velika slova u početku.

Zamolite dete da nacrta stvari koje želi. Ako vaše dete nacrta kuću, označite je sa „Ovo je kuća“ i stavite je na poster na slovo K. Dete može da crta različite predmete i da ih uz vašu pomoć stavlja na odgovarajuća slova. Nastavite aktivnost uzimajući fotografije iz starih novina. Ovu aktivnost možete nastaviti nedelju dana dok dete ne popuni celi hamer.

Često izlažući dete rečima i slovima, vaše dete će početi da prepoznaje oblike slova. Svet reči će postati prijateljski.