Polarni medved

Materijali i sredstva: plavi papir, pamuk, lepak, olovka itd.
Razvoj aktivnosti:Razgovara se sa detetom o belom medvedu, pitajući ga: Gde živi?, Čime se hrani? itd. Igrajte igru reči onako kako želite. Roditelj ili staratelj preuzima ulogu polarnog medveda i dete postavlja pitanja o medvedu. Dete postavlja pitanja kako želi. Dakle, tekst je dat u nastavku samo kao primer, nije rečeno da se kaže onako kako jeste, ali ako želite možete ga uzeti.

Polarni medvede, polarni medvede, zašto si tako beo?
Beo sam jer nema sunca da mi daje vitamin De.
Polarni medvede, polarni medvede, je li ti hladno?
Imam  krzno koje me greje.
Polarni medvede, polarni medvede, gde nalaziš hranu?
Ronilac sam neviđeni, svoj plen mirišem daleko.
Polarni medvede, kako je čudno sa tobom, tako si velik, tako težak, kako brzo trčiš.

Posle igre rečima uzimaju se materijali i radi se slika se polarnim medvedima. Roditelj ili staratelj može detetu pomoći samo u koracima koje treba pratiti za crtanje polarnog medveda samo jednim primerom, dok ostale medvede crta dete. Nakon crtanja medveda, oni se modeliraju lepkom i pamukom. Brda takođe mogu biti obojena u belo ili mogu biti punjena pamukom.