Nađimo sličnosti

Materialya: khelipya thay olenge figure / frute thay olenge figure / mevalya thay olenge figure, parno lil thay markeri vay hramarno

Danas imate nekoliko prilika da organizujete igru. Prema donjim slikama, ovu igru možete igrati sa detetom sa njegovim igračkama ili sa većem koje najviše voli ili sa bilo kojim predmetom koji imate kod kuće. Igru možete igrati sa samo 2 predmeta, u zavisnosti od uzrasta deteta.

Ako imate igračke/voće/povrće i njihove slike, onda postavite dete ispred sebe i postavite korpu sa igračkama ili povrćem ili većem između vas i pokažite detetu sliku i stimulišite ga da vam iz korpe da ono što slika prikazuje.

Na papiru čak možete da nacrtate konture wpml_nbspnekih čistih i sigurnih predmeta  koje imate kod kuće i postavite ih oko papira. Podstaknite dete da postavi pravi predmet u pravu konturu. Dozvolite detetu da pokuša onoliko puta koliko mu je potrebno, budite strpljivi – detetu treba vremena. Dete treba da uživa – ovo je uslov da ono nauči i otkrije nove pozitivne stvari.  Pohvalite ga za trud i za pronalazak predmeta u pravom obliku.