‘Razgovaramo’ zajedno

Otac ili staratelj:odredite mesto u kući / stanu i raspored tokom dana u kojem uzimate dete u naručje i započinjete „razgovor“ sa njim. Neka ovo bude vaše uobičajeno vreme razgovora otac / staratelj i sin / ćerka.

Obavezno razgovarajte redom, pa ako dete počne da reaguje guganjem ili zvukom, vi ćete ga prekinuti. Kada se zaustavi, nastavite razgovor. U razgovoru sa detetom vrlo je važna intonacija vašeg glasa, a ne ono što kažete. Neka ovaj razgovor traje do 10 minuta, a zatim se zahvalite i napustite mesto. Pomozite detetu da poveže mesto sa vremenom razgovora – ovo će stvoriti rutinu za vaše druženje.