Potrebni materijali;
. Hamer, olovke u boji.

Prvo sedite i razgovarajte sa detetom šta želi da bude kada poraste. Pokušajte da ga podstičete i da vam na svoj način kaže šta mora da uradi da bi postigao ono što želi. Posle razgovora zamolite dete da prvo sebe nacrta u uglu hamera i na suprotnoj strani od sebe kako sebe vidi u budućnosti (ako želi da postane policajac, nacrta sebe kao takvog. Zatim podstaknite dete da koristi zakrivljenu liniju da spoji ove dve tačke. Razgovarajte sa detetom kroz šta će morati da prođe da bi stiglo tamo gde želi, i stavite duž linije (kao u igri Ne ljuti se) različite činjenice, npr. škola, odmor, sport. Nije važno ako aktivnosti nisu direktno povezane sa onim šta želi da postane.

Nakon što ste se postavili aktivnosti koje mogu biti crtanje ili čak pisanje, počnite i razgovarajte sa decom kako žele da ih organizuju ili ostvare. Ova aktivnost ne pomaže samo u razumevanju čitanja i pisanja, već i u organizaciji i planiranju.