Potrebni materijali: Bez materijala

Razvoj aktivnosti: Deca u ovom uzrastu znaju nazive predmeta i znaju kojim zvukom predmet počinje.

Ova igra ima za cilj da podstiče tačnije razumevanje zvuka kojim počinju objekti u kući.

Započnite tako što ćete zamoliti dete da pronađe predmet u sobi koji počinje slovom B, E, A ili bilo koji predmet ispred sebe. Prvo počnite tako što ćete detetu dati primer, ja ću pronaći predmet koji počinje sa slovom S, sto je sa slovom S, našao sam ga, a sada ću pronaći nešto u sobi što počinje sa slovom D.

Dobro je u početku pojednostaviti i pokazati više lakoće za svoje dete, ali onda morate uzeti u obzir da dete počinje samostalno da igra ovu igru. Zatim sačekajte da vam dete postavi pitanja o slovima predmeta koje ima kod kuće i uključite svakog člana u ovu igru.