Očekivani rezultat: Dete priča svoju priču o crvu prema svojoj mašti.

Materijali i sredstva: Drvene perle sa rupama, konac (ili obične niti konca), štapić za sladoled ili običan drveni štapić itd.

Razvoj aktivnosti: Zajedno razgovarajte sa detetom o tome šta su crvi? Gde žive i šta jedu?

Pročitajte priču o malom crvu.

Mali crv

Jednog dana mali crv je molio svoju majku da izađe iz rupe na svež vazduh. Ali mama mu je rekla da je to rizično, detlić sa snažnim kljunem će te progutati. Majka ga je mnogo savetovala, ali crv nije slušao njene reči. Čim je njegova majka otišla da nađe hranu, mali crv je izašao iz rupe. Oh, kako je uživao u svetlu, dobrom vazduhu, s koliko malih prijatelja je želeo da se igra. Odmah je krenuo niz stabla, radost mu je brzo prestala. Detlić sa snažnim kljunom nije mogao da mu odoli, progutao ga je ne upoznavajući prijatelje.

Ohrabrite dete da ispriča priču o malom crvu na svoj način. Kako bi nazvao malog crva? Kako bi razgovarao sa njegovom mamom? Kako bi savetovao malog crva? Šta bi rekao detliću? itd.

Uzimaju se drvene perle i konac se provlači kroz deset drvenih perli, ali se mora osigurati da perle imaju prostora za pomeranje. Na kraju se stavlja veća perla za glavu crva. Za veliku perlu koja će biti vezana za štap i kanap u sredini crva veže se jedna uzica. Na glavi su nacrtane oči i usta. A sada se pokretima ruke određuje kretanje crva. Ohrabrite dete da kaže ime svog crva i ispriča priču o njemu.