Očekivani rezultat: Dete formira svoje ime nižući slova po redu

Materijali i sredstva: Karton papir, papir u boji, markeri, makaze itd.

Razvoj aktivnosti: Zajedno sa detetom pokušajte spelovati ime deteta glasovima, npr. A –N- I- L- A. Pokušajte da imate zvuk na svakom prstu. (kao kada brojimo prstima).

Dete piše svoje ime na običnom listu papira i kaže „prvo slovo mog imena je „A“, drugo je „N“, treće je „I“, četvrto je „L“, a peto je slovo „A“

Detetu se pomaže da pripremi kartonski papir koji treba da bude u obliku trake i otvaraju se rupe kroz koje treba da prođu trake papira sa slovima. Rupe se otvaraju onoliko koliko ima slova imena deteta. Uzimaju se papiri u boji ili beli papiri i režu se na trake do veličine otvora na kartonskom papiru. Na trake papira roditelj ili staratelj ispisuje velika slova imena deteta. Treba voditi računa da prvo slovo imena bude u prvoj traci, drugo slovo u drugoj i tako dalje, a treba voditi računa da ako ime sadrži dva identična slova(ANILA)takođe biti na petoj traci u ovom primeru. Dete ubacuje prvu traku u otvorene rupe na kartonu i povlači traku slova dok se ne prikaže prvo slovo njegovog/njenog imena.