Paukova mreža

Ova aktivnost pomaže u razvoju velikih mišića, koncentracije kako ne bi dodirivali glavom ili leđima  povučene konce na štapićima.

Za ovu aktivnost je potrebno nekoliko štapića koje treba zabiti u zemlju i debeli konac ili obojene konce kako bi se lakše primetili. Konci se trebaju tkati na štapovima sličnim paukovoj mreži. Na pod treba staviti tepih, ili da dete ima obučeno dugu odeću kako ne bi povredio kožu tokom puzanja. Ako dodirne paukovu mrežu, smatra se da je pao u nju. Igra se može ponoviti po detetovoj želji. Ako drugo dete učestvuje u igri, dva ili tri puta prolaze kroz mrežu i nakon toga vide ko je uspeo da pobegne pauku, a ko je upao u njegovu mrežu.