Nošenje jajeta

Igra „Nošenje jajeta“ razvija koncentraciju, strpljenje za obavljanje posla dop kraja, vođenje računa da se jaje ne razbije.

Dobro bi bilo da se igra odvija u spoljnjem okruženju, ali u slučaju nemogućnosti može se odvijati i u zatvorenom okruženju. Određuje se početna i dolazna linija postavljanjem štapa ili samo igračke kao tačke orijentacije od – do. Uzima se kašika i stavlja se jaje u kašiku. Dete počinje da hoda noseći jaje kašikom samo jednom rukom.

Kao druga igra može se koristiti jaje-igračka sa plastičnom kašikom jer su lakše i mogu se držati u ustima, ali i druga igra još izazovnija je kada dete prebaci jaje drugom detetu, a da mu ne padne na zemlju.