Ode lastavica

Materijal i sredstva: razne ilustracije, lisići crne ili bele boje, boje, makaze itd.

Odvijanje aktivnosti: Roditelj ili staratelj igra igru „Leti-leti“ sa naglaskom na ptice selice. Zajedno sa detetom roditelj ili staratelj stavlja prste na pod (ako se igra tu ili na stolu) i roditelj kaže: „Leti-leti lastavica“, a dete podiže prst, onda roditelj kaže: „Leti-leti auto“, dete ne podiže prst, zatim roditelj kaže:„ Leti-leti roda“, i tako dalje. Ova igra je dovoljna da započne razgovor sa detetom o pticama selicama. Koje su ptice selice? Kuda idu? Kada se vraćaju? itd. Nakon razgovora, roditelj ili staratelj uzima crni listić (ako ga nema onda može se uzeti beli listić i obojiti ga u crno), savije ga na pola kako bi stvorilo simetriju prema datom modelu a takođe i dete sledi korake za savijanje listića. Nakon savijanja, roditelj crta glavu i krila lastavice. Dete seče makazama na osnovu linija. Nakon otvaranja savijenog papira, pogledamo da li je lastavica isečena simetrično.

Zahtev:Radni listić Na crtežu oblikujte lastavicu plastelinom

Shkarko fletën e punës KËTU.