Sačuvaću gnezdo

Materijal i sredstva:  Pakovanje sokova ili mleka, razni materijali koji se nalaze kući.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome šta se dešava sa pticama koje ne mogu da se sele poput rode i lastavice? Kako treba da se brinemo o njima? Kako možemo da sagradimo gnezdo za njih? Ostavite dete da daje svoje ideje o tome kako može da pomogne pticama i kako će izgledati gnezdo koje će sagraditi za ptice. Gnezdo se pravi prema ideji deteta i materijalima koji se nalaze u kući, ali se mogu uzeti i dati modeli.