Igra „Gazi i dodirni krugove iste boje“

Materijal i sredstva: listići u boji ili beli listići (oboje se bojom), makaze, lepak itd.

Odvijanje aktivnosti: Uzmite papir različitih boja i isecite u oblik kruga. Neki listići se lepe na zidnoj prostoriji, a drugi se postavljaju na pod. Dete dodirne rukom obojeni okrugli listić i treba nogama da gazi na okruglom listiću iste boje. Ako dete pogreši, igra treba da počne od početka. Prema detetovoj želji, igra se može igrati sa okruglim obojenim listićima u više boja i ako desna ruka dodiruje npr. žutu boju, onda i desna noga treba da gazi žuti listić, a ako je leva ruka dodirne crvenu boju, onda i leva noga treba da gazi crvenu boju.