Spoji iste tačke

Materijal i sredstva: beli A4 papir, flomasteri ili drvene boje.

Odvijanje aktivnosti: Roditelj ili staratelj broji do deset. Dete crta tačke na različitim delovima A4 papira. Kada roditelj ili staratelj završi brojanje do deset, dete prestaje da crta tačke. Zatim se uzima druga boja i dete počinje da crta čim roditelj počne da broji. Tačke se crtaju onoliko koliko dete želi da koristi boje koje voli. Nakon crtanja odabranim bojama, dete treba da poveže dve tačke istom bojom.

Igra se može igrati koristeći i listiće u boji tako što će se iseći na trake i onda traka određene boje povezuje dve iste boje krugova, stvarajući tako mostove duge.