Kišne kapi

Očekivani rezultat: Da kaže naziv crteža koji nastaje spajanjem kišnih kapi

Materijal i sredstva: beli A4 papir, olovka, boje.

Odvijanje aktivnosti: Roditelj zajedno sa detetom uzimaju po jedan beli A4 papir i olovkom imitiraju pad kišnih kapi tik-tak, tik-tak sporim tempom, a zatim sve bržim i bržim ritmom. Čitav list se puni tačkama. Nakon što dete napuni ceo list tačkama, zamolite dete da poveže ove tačke pravom ili zakrivljenom linijom. Zatim tražite od deteta ukoliko može da pronađe neku sliku od ovih spojenih linija. Ukoliko primeti neku sliku, može je naglasiti bojenjem različitim bojama i iz toga se vidi detetova mašta.