Moja kapa

Materijali i alati: Papir smeđe boje ili karton, papir u boji (najbolje bi bilo papir sa iskricama i lepak), olovka, makaze, lepak.
Odvijanje aktivnosti:Razgovara se sa detetom pitajući „Koji su materijali potrebni za izradu takve kape?“. Dete izbroji materijale potrebne za izradu kape. Nakon prikupljanja materijala, pitajte dete koji su nam alati potrebni za rad. Dete broji potrebne alate.
Roditelj ili zakonski staratelj crta delove kape (traka koja se zalepi lepkom kao krug oko glave, oblik glave, rogovi, uši, oči, nos i obrazi). Dete nacrtane delove reže makazama. Nakon što su svi delovi isečeni, dete gleda model i zalepi rezane komade na pravim mestima. Nakon lepljenja delova, roditelj ili zakonski staratelj ga stavlja na glavu da izmeri obim glave napravši znak olovkom. Dete spaja delove trake kape i gleda se u ogledalo.

Može se igrati i zamišljena igra „Ja sam jelen“. Dete govori o svemu što zna o jelenu, npr. „Živim u šumi, ponosan sam na svoje rogove“ itd.