Slikanje pomoću soli

Materijali i alati: so, lepak, vodene bojice, četka (ukrasi prema želji).

Odvijanje aktivnosti: Razgovara se sa detetom o tome kako izgleda oblik jelke (u obliku trougla) pitajući ga „Od kog dela ćete početi da radiš lepkom, od vrha prema dnu ili od dna prema gore? Koji je deo jelke uži, a koji je širi? Kojim linijama ćeš slikati jelku (zakrivljenim linijama)?“. Dete crta linije jelke na osnovu datog modela. Zatim lepkom pređe linijama jelke. Uzima se posuda soli i pospe se preko crteža. Radni list se ručno trese kako bi se so bolje prilepilo za lepak. Višak soli uklanja se sa radnog lista. Uzima se zelena boja sa malo vode i oboji se sol četkom. Ukrašavanje jelke može se vršiti po želji, bojenjem svetla drugim bojama ili postavljanjem malih staklenih nakita.

Radni list preuzmite OVDE.