„Svi različiti, ali jednaki”

Materijal i sredstva: kućne boje, štapići ili kašike, viljuške, papir, makaze.

Odvijanje aktivnosti – Danas možete razgovarati sa detetom i pitati ga gde se razlikujemo jedni od drugih, koliko smo visoki, ko je od nas deblji i ko ima smeđu boju očiju.

Pitajte vaše dete ko mu je/joj omiljeni drugar u susedstvu i da li želi danas da stekne puno drugara. Odredite ono što vam treba, kao npr. neiskorišćeni papir ili novine, kućne boje, kašika ili viljuška

Preklopite list ili novine i kažite detetu da nacrta dete kako zna. Pomozite mu u sečenju, razmotajte list tako da izađu mnogi drugari koje je dete želelo. Neka je oboji ako želi. Neka uzme bilo koje novine i zgnječi da bi napravio loptu poput globusa. Neka sa zaokruži globus sa decom, kao što misli da će tako biti najbolje. Pomozite mu kad zatraži pomoć i povremeno ga pohvalite.