Potrebni materijali: Kutija koju možete naći u marketu

Rаzvој аktivnоsti: Dovoljno je staviti dete u kutiji i pokazati da je vaša sledeća destinacija da idete u različite gradove. Mašta je veoma uzbudljiva kada je povežemo sa igrom, ovog puta sa kartonskim vozom ćete sa svojim detetom šetati kroz mnoge zemlje širom sveta.

Stavite dete u kartonskoj kutiji i povucite ga šetajući po sobi stavite neki predmet na zemlju i stanite tu, sad smo u Rimu i vidimo Koloseum, recite svom detetu i otvorite neke fotografije na telefonu koje pokazuju znamenitosti Rima. Idemo dalje do Pariza, evo to je Pariska kula, otvorite telefon i pokažite Parisku kulu na fotografiji.

Nastavite putovanje na ovaj način pokazujući detetu sva zanimljiva mesta u različitim zemljama sveta kroz kutiju-voz, ali dajte vremena da dete potraži da vidi neko mesto i odvedite ga vozom i pokažite fotografije iz telefona, obogaćujete maštu vašeg deteta.