Mangle sheya:Yek paketi kova shay te arakhen ano marketi

Evolviripe e aktivitetesko: Si dosta te vazden e qhavore ano paketi thay te mothaven e destinacia ano phiravipe si te nakhen ano yaverune dizya. Intelegenciya sitoy buderi dihavni kana phanena e qhavore e khelieya, akaya ver ano pampuri kotar o paketi tumen si te dikhen buderi thana e sumnalake tumare qhavoreya.

Vazdeni e qhavore ano paketi thay cideni odova ano phiripe ani soba, thoveni ani soba yek obyekti thay aqhoveni odote, akana araklovena ani Romathay dikhena e qhavorengi koleksiya thay vakerena e qhavoreske thay putaroni o telefoni vash nesave tasfirya kova diklona o dikhipya e romake. Ava akana te nakha ano parisi, akate simen e kula e parisesk, putareni o telefin thay mothaveni e kula e pariseski ano tasfiri.

Phiraveni o phiripe ano akava shaipe kote si te mothaven e qhavoreske sa o interesantyune thana e rashtrengekola si yaverune ano sumnal prekal o pampuri ano paketi, numay deni vakti kay o qhavoro korkoro te rodel dayek than thay tumen biqhalenole odole pampureya kote shay te mothaven o tasfirya kotar o telefoni barvaleni e imaginaciya e qhavoreski.