Potrebni materijali; Ovu aktivnost možete razvijati na podu, gde je potrebna samo kreda, a možete koristiti i karton za koji vam je potreban crni marker ili bilo koje druge boje.

Možete igrati zajedno sa detetom birajući po jedan mali automobil ili bilo koji drugi predmet. Zajedno sa detetom treba da nacrtate lavirint kao na slici ili sličan. U deo lavirinta možete postaviti prostoriju iznenađenja koja vam govori kuda da idete, možete staviti različite emocije (nacrtane na radosnom, uznemirenom, nasmejanom licu i sl.) gde dete mora da stane i imitira nekoga čineći to emocijom, ili roditelj može učiniti isto. Na kraju, kada dete nađe izlaz, može mu se dozvoliti da izvede radnju koja mu se sviđa.

Podstaknite dete da priča i o sopstvenim emocijama ili o situacijama u kojima je te emocije ispoljilo, to važi i za roditelja.