Potrebni materijali: Materijali nisu potrebni

Rаzvој аktivnоsti: Ova igra ima za cilj da aktivira pažnju deteta i sposobnost da brže dođe do stvari. Igra počinje jednostavnom i brzom muzikom, plesom zajedno sa roditeljem, a u trenutku kada roditelj prekine muziku, roditelj i deca moraju dodirnuti drveni predmet. Svaki put kada muzika počne, oni ostavljaju drveni predmet koji su dodirnuli i nastavljaju da plešu uz mnogo različitih radnji, a čim muzika prestane, nemaju pravo da se vrate istom predmetu da bi dodirnuli drvo, već moraju nastaviti da pronađu drugi drveni predmet. Ova igra čini decu snalažljivim, bržim i bolje razumeju razlike između različitih materijala.