Potrebni materijali: Kamenčići, listovi različitih veličina, kora drveta ili bilo koji materijal koji se nalazi u prirodi, vodene boje ili kreda u boji

Prvi deo se provodi u istraživanju prirodnog okruženja kako bi se prikupio materijal koji se može obojiti. Tokom istraživanja sa decom se razgovara o emocijama Detetu je možda potrebno pokazati šta je emocija i kada se pojavljuje, kako bi detetu bilo lakše da ih identifikuje i poveže sa različitim situacijama. Ako dete ne može da identifikuje takvu, onda se aktivnost može sprovesti korišćenjem zemlje ili puta (na primer, dete crta po zemlji štapom ili kredom gde je to moguće).

Zatim se dete poziva da nacrta neke osnovne emocije, naravno uz pomoć roditelja. Na kraju se sve emocije izlažu u uglu i komentarišu od strane deteta. Lica prema emocijama mogu se napraviti u kamenju, lišću itd. Dete takođe može da opiše članove porodice kada su pokazali te emocije. Ovo bi iskustvo učinilo još emotivnijim, jer dete može da imitira članove porodice prema emocijama koje je identifikovao.