Gerekli malzemeler: Taşlar, farklı boyutlarda yapraklar, ağaç kabuğu veya doğada bulunan herhangi bir malzeme, sulu boya veya renkli tebeşir.

İlk bölüm, renklendirilebilen materyalleri toplamak için doğal çevreyi keşfederek geçirilir. Keşif sırasında çocuklar duygular hakkında konuşulur. Çocuğa, duygunun ne olduğu ve ortaya çıktığı zaman gösterilmesi gerekebilir, böylece çocuğun onları tanımlaması ve farklı durumlarla ilişkilendirmesi daha kolay olur. Çocuk onları tanımlayamazsa, etkinlik zemin veya yol kullanılarak da gerçekleştirilebilir (örneğin, çocuk mümkünse bir sopa veya tebeşirle yere çizim yapar).

Daha sonra çocuk, ebeveynin yardımıyla bazı temel duyguları çizmeye davet edilir. Sonunda tüm duygular bir köşede sergilenir ve çocuk tarafından yorumlanır. Duygulu yüzler taş, yaprak vb. üzerine çizilebilir. Çocuklar, bu duyguları gösterdiklerinde aile üyelerini de tanımlayabilir. Çocuk, tanımladığı duygulara göre aile üyelerini taklit edebildiği için bu deneyimi daha da duygusal hale getirecektir.