Leti kao …!

Danas se zabavite sa vašim detetom tražeći od njega/nje da imituje let i glas različitih ptica selica i neselica. Kada kažete detetu „Leti, leti kao roda!“, dete treba da imituje let otvorenim krilima, mašući krilima i trčeći po svim sobama da pokaže kako se roda seli i putuje daleko. Ako mu/joj kažete „Leti, leti kao gavran!“, dete treba da leti samo u sobi u kojoj se nalazite. Igra se nastavlja tako isto tražeći od deteta da leti kao lasta, patka, labud, vrana ili sova, sve dok ne dokažete da vaše dete razume koje su ptice selice i koje su ptice neselice.

Ovu igru možete igrati još bolje u prirodi ili u dvorištu kuće ko je ima, jer naravno da će dete biti više inspirisano gledajući ptice u letu.