Potrebni materijali: Olovka, list/sveska

Aktivnost: Deca ovog uzrasta imaju zahteve i želje za stvari koje znaju. Njihove želje mogu biti različite, počevši od igračaka i hrane koju najviše vole. Sastavite spisak na jednom belom listiću sa tri – četiri stvari koje ne koštaju mnogo. Tu možete nacrtati jedan mali smoki, čokoladu i još nešto što dete voli. Zajedno sa detetom u prodavnici, dete će pronaći tri stvari koje treba da uzme, bez vaše pomoći. Na ovaj način će dete steći različita iskustva na raznim mestima, što će svakog dana doprineti njegovoj sposobnosti razumevanja.