Potrebni materijali: Nisu potrebni materijali za realizaciju aktivnosti

Aktivnost: Ako vaše dete ne pohađa vrtić, možemo uzeti kao primer drugare iz komšiluka, ili i decu bliskih rođaka. Tražite od deteta da kaže imena svih drugara-drugarica koje ima, ili imena dece rođaka. Što više bude uspeo da zapamti, više će se razvijati njegovi rani kapaciteti. Prebrojte sva imena koje će reći, da biste videli koliko imena će uspeti pravilno da zapamti. Takođe, tražite od deteta da ih podeli po polu. Prvo će reći samo imena drugara, a zatim i imena drugarica. Kroz ovu igru, razvoj sposobnosti i kapaciteta će uvek porasti.