Kënga ‘Moj Bubrrec”

Materialet dhe mjetet:  https://www.youtube.com/watch?v=Y4kTlzF0ktE  = linku i këngës

Organizimi i aktivitetit: Në kompiuterin tuaj ose në telefonin tuaj shkruani linkun e këngës Moj bubrrec dhe dëgjojeni së bashku me fëmijën tuaj. Gjatë këngës  filloni të vallëzoni dhe nxiteni edhe fëmijën të vallëzojë bashkë me ju.