Očekivani rezultat: Dete se kreće izražavajući doživljaje iz stihova poezije

Materijali i sredstva: Nema sredstva

Razvoj aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome šta ga čini najsrećnijim? Šta biste vi učinili da usrećite druge? Kada biste se osećali bolje: kada vi usrećujete druge ili kada drugi usrećuju vas? Šta mislite šta je biljkama potrebno da rastu i cvetaju? Pročitajte stihove detetu i zamolite ga da ih demonstrira mimikom i pokretom.

Kada se Sunce smeje

Cveće brzo raste (a dete ispruži ruke prema sunčevim zracima)

Od radosti ispuštaju miris,

Lagani povetarac ih pomera, (dete se lagano pomera telom, oponašajući pokrete cveća na vetru)

Čestita im lepim rečima.

Budite uvek srećni! (Dete oponaša sreću mimikom)

Sunce se smeje, mi cvetamo (imitira otvaranje pupoljaka gde se ruke vezane iznad glave otvaraju kao latice cveta)

Kada se Sunce smeje Cveće brzo raste (a dete ispruži ruke prema sunčevim zracima)

Od radosti ispuštaju miris,

Lagani povetarac ih pomera, (dete se lagano pomera telom, oponašajući pokrete cveća na vetru)

Čestita im lepim rečima. Budite uvek srećni! (Dete oponaša sreću mimikom)

Sunce se smeje, mi cvetamo (imitira otvaranje pupoljaka gde se ruke vezane iznad glave otvaraju kao latice cveta) Ukrašavamo prirodu,(izražava ponos ispravljajući ramena) Radost iznutra Osvetljava naše lice. (i dete se smeši da izrazi radost) Zamolite dete da izrazi značenje stihova „Radost iznutra nam razvedri lice“. Pomozite mu tako što ćete zajedno zaključiti poruku da „kada smo srećni to pokazujemo sa nasmejanim licem, ne kažemo rečima da smo srećni, jer naš osmeh to pokazuje“.