Očekivani rezultat: Dete prepoznaje oblik kruga na različitim ilustracijama

Materijali i sredstva: kovanice od 20 ili 50 centi itd., beli list A4, olovka, boje (papir u boji ili kuhinjski papir u boji, plastelin itd.).

Razvoj aktivnosti: Roditelj ili staratelj bira slikovnicu za decu koja ima slike koje predstavljaju krug, na primer, koja ima slike koje prikazuju sunce, točak itd. Razgovarajte sa detetom koji ima oblik kruga na ovim slikama. Zatim mu se kaže: „U sobi u kojoj smo mi, ko ima oblik kruga, idemo zajedno u kuhinju, tamo možemo imati više oblika kruga. Otvorite ormare i stavite stvari koje vidite u obliku kruga na sto, da ih dodirnemo zajedno, da vidimo od kojih materijala imaju, da li su hladne ili vruće . Nakon što dete prepozna oblik kruga, uzima se beli list A4 i roditelj ili staratelj crta stabljiku i list vinove loze, a dete kopira grožđe odabranim novčićem. Nakon kopiranja zrno grožđa, dete može da ih farba po želji ili modelira plastelinom, testom ili čak palomama, može da ih pocepa i napravi u obliku malih krugova od papira u boji itd.

Sa detetom možete igrati i igre rečima, npr. Rroni je pokrenuo točak oko korena grožđa ili čak kreirajte vlastitu igru, ali sa naglaskom na zvuk „Rr“.