Očekivani rezultat: Dete pokazuje kada je doživelo emocije prateći ih mimikom i intonacijom glasa

Materijali i sredstva: Kartonska kutija, papir u boji, olovka, boja, lepak, makaze itd.

Razvoj aktivnosti: Od bilo kojeg komada kartona uzima se ili priprema gotova kartonska kutija u obliku kocke. Krugovi se crtaju na listovima u boji uz pomoć kružne posude, gde se zatim crtaju osećaji prema modelu. Roditelj ili staratelj pomaže davajući instrukcije (ili samo pomaže u rezanju paketa i lepljenju kako bi dobio oblik kocke), dete samo priprema kocku i pokrete.

Nakon završetka igra se igra „Emocije kocke“. Kocka se baca redom. Jednom dete, jednom roditelj ili staratelj. Jedan igrač baca kocku, drugi igrač će reći koja je to emocija npr. Iznenađena kocka prikazuje događaj kada je bio iznenađen. Uloge se menjaju i svaki igrač za svaku emociju priča događaj kada je doživeo te emocije.

Igra se može nastaviti pričanjem kratke priče, a pobednik će biti igrač čija priča najbolje izražava emocije promenom intonacije glasa.