Ja sam zahvalan/zahvalna

Odvijanje aktivnosti: Najbolji način da se dobro naspavate je srećno srce. Ohrabrite dete svaki dan da razgovara o stvarima na kojima je zahvalno pre nego što zaspi. Pre nego što započnete ovu praksu, naravno započnite i dete će postepeno shvatiti šta to znači, a zatim svako veče obavljati rutinu. Možete reći sitnice koje su se dogodile tokom dana – svaki dan ćete naći na čemu da budete zahvalni. Na primer, zahvalan sam što smo danas zajedno ručali, što ste me zagrlili, što sam video svog prijatelja, što sam razgovarao sa majkom telefonom itd.

Zapanjićete se vremenom kako će dete artikulisati stvari zbog kojih se oseća dobro tokom dana. To je dobar podsetnik za oboje o tome šta je zaista važno u životu.

Ovu praksu možete pomeriti korak dalje tako što ćete zapisati na čemu ste zahvalni i staviti ta pisma u teglu ili kutiju na nekoliko dana. Tada u bilo kom trenutku, možda kada se vaše dete ne oseća dobro, možete uzeti jedno od pisama i podsetiti ga kako je dobro kada se osećamo zahvalni i kako je lako činiti male i dobre stvari jedno za drugo.