Nalazimo sakrivenu igračku

Odvijanje aktivnosti: Sakupite dve ili tri igračke u kojima dete uživa i danas izađite u prirodu gde ima trave. Pustite dete preko trave i pokušajte da čučnete,  šetate  ili trčite. Igrajte se i wpml_nbspvi zajedno. Zatim sakrijte igračke vodeći računa da vas dete posmatra i podstaknite ga pitanjem gde su?  Napravite različite  reakcije svaki put kada dete priđe igrački ili pusti igračku. Ova igra  pomaže detetu da  zajedno koristi više čula. Ohrabrite dete da se napolju igra bosih nogu [kada je to moguće]. [kur është e mundur].