Očekivani rezultat: Dete oponaša pokrete životinja

Materijali i sredstva: Slike ili životinje igračke

Rаzvој аktivnоsti: Uzimaju se igračke životinje ili različite slike životinja. Prvo pitajte dete za imena životinja koje mu pokazujete (igračka ili slika). Nakon što pokažete životinje i date im imena, zamolite dete da oponaša pokrete životinja. Na primer, Kako lav hoda? Kako tigar hoda? itd. A dete oponaša lava, pokazujući njegovu moć i hvaleći se poput kralja životinja ili moćnog i brzog tigra u napadanju. Kada dete završi sa imitiranjem pokreta životinja, zamolite ga da imitira njihove glasove. Razgovarajte sa njim: gde oni žive? čime se hrane? Kako da se brinemo o njima ili da ih zaštitimo?