Arakha o garavdo khelipe

Evolviripe e aktivitetesko : Kedeni duy trin khelipya kay qhavoro sile mangipe thay ikloveni ani natura adive kote si qar. Mekheni e qhavore pedral e qar thay te  tentinel te zhaginel, te phirel, vay  te prastal. Kheleni vi tumen khetane. Palo odova garaveni o khelipe sigurindoy kay o qhavoro dikhela tumen, thay stimulineni  puqindoy ole kote siton? Kereni ververutne reagipya kobar ver kay o qhavoro  pashola vay duryarla o khelipe. Akava khelipe,  azhutinla e qhavoren  te vastinen may buderi janipya khetane. Inkuraineni e qhavore te khelel avri pernango [kana si shayutno]. [kur është e mundur].