Očekivani rezultat: Dete opisuje rad vatrogasca, koristi broj 193 da zatraži pomoć u slučaju požara ili kada se životinja zaglavi na nekom drvetu itd.

Materijali i sredstva: Nema posebnih materijala za ovu aktivnost.

Razvoj aktivnosti: Pročitajte zagonetku detetu. U daljini se čuje sirena, popuštaju joj put, moraju spasiti zgradu od požara. (vatrogasac). Nakon što dete pronađe odgovor na zagonetku, zamolite ga da je opiše u tri do četiri reči ili čak više. (npr. hrabar, jak, brz, pametan, koristan itd.).

Razgovarajte sa detetom o situacijama iz svakodnevnog života koje su opasne, mestima na kojima se deca ne bi trebalo penjati ili stajati, čuvanju od električnih uređaja, šporeta itd. posledice koje možemo imati od njih. Gde da potražimo pomoć ako vidimo požar? Koji je broj vatrogasaca?

Igra se igra „Vatrogasac“.

Dete: (podiže slušalicu i pretvara se da pritisne broj govoreći to naglas) 193

Vatrogasac: Alo! Kako vam možemo pomoći?

Dete: jedna mala maca je zaglavila gore na drvetu, a mi nemamo merdevine dovoljno visoke da joj pomognemo?

Vatrogasac: Svakako! Možete li nam dati adresu?

Dete: Naselje Dardanija, Ulica „13 Juni“ br. 5. (dete kaže svoju tačnu adresu)

Vatrogasac: Doviđenja!

Dete: Doviđenja, hvala!

Uloge se mogu menjati i igra se nastavlja prema detetovim željama, koji tok želi dati.

Radni list

Koje je boje bila mačka? Opišite i obojite