Očekivani rezultat: Dete hvata čarape štipaljkama za žicu za sušenje veša

Materijali i sredstva: čarape, žica za sušenje veša (ili jak konopac), štipaljka za sušenje veša, dve korpe.

Razvoj aktivnosti: Za dva predmeta se veže konac (npr. dve stolice se razdvoje i krajevi konopca se vežu za stolicu). U jednu malu korpu stavljaju se štipaljke za veš, a u drugu čarape. Prvo se uzimaju dva para čarapa, a zatim se dodaju još nekoliko pari čarapa. Roditelj ili staratelj to demonstrira i sada dete to samo proba. Prvi put dete ne bira parove čarapa, ali sledeći put se od deteta traži da uzme čarape pazeći da su u paru.