Potrebni materijali;
. Papirna traka na koju se stavlja nekoliko boja nacrtanih drvenim ili vodenim bojama. Ostali potrebni materijali uzimaju se iz sredine u kojoj dete živi.

Za ovu aktivnost prvo gradimo traku boja. Za ovo, dozvolite detetu da izabere svoje omiljene boje i postavite ih na traku prema njegovoj želji kao i po obliku. Može napraviti različite oblike sa različitim bojama.

Traka se postavlja na stolu ili podu i tražite od deteta da uskladi boju sa bilo kojim predmetom u okruženju, ili može da uskladi sa samim oblikom, a idealno je kada se usklade u obe komponente.

Materijali se mogu istraživati u kućnom okruženju ili izvan kuće.

Na kraju, razgovarajte sa detetom o kvalitetima i fikciji predmeta koje je izabrao. Dozvolite detetu i da greši, tako da se možete fokusirati na diskusiju sa njim kako biste pojačali učenje oblika i boja, kao i klasifikaciju predmeta prema njihovom kvalitetu. Na kraju možete snimiti sliku da dete čuva kao uspomenu na aktivnost.