Potrebni materijali;
. Karton, štipaljke, drvene ili vodene boje.

Rаzvој аktivnоsti:
Prvo, pomažemo detetu da napravi kartonski točak tako što na njega postavlja oblike različitih boja. Takođe pravimo isti oblik i boju na štipaljkama. Nije problem ako dete ne uradi formu savršeno. Sa iglom postavite točak na mesto gde se može uhvatiti i okretati, a takođe postavite oznaku koja pokazuje mesto gde se zaustavio. U trenutku kada se vrtanje završi, oblik koji se zaustavlja na označenoj tački služi detetu da pronađe štipaljku koja ima isti oblik i boju i stavi je na svoje mesto. Igra se nastavlja sve dok dete ne završi sve štipaljke. Ako se točak tokom igre zaustavi na štipaljki koja je na svom mestu, možete da uradite nešto da se dete smeje ili zamolite dete da uradi tako nešto. (imitacija, šala, itd.)