Gde je igračka?

Odvijanje aktivnosti: Zamotajte bebu igračku šalom i zavežite. Takođe ga možete umotati ukrasnim papirom.  Sklonite se od deteta i sačekajte dok ga dete ne pogleda i pokuša da stigne tamo (puzeći ili hodajući)[duke u zvarritur ose duke ecur].

Sačekajte dok dete ne pokuša da ga otvori,  istegne, stisne, pocepa  ili nabora zavežljaj. Pogledajte njegovo / njeno  lice da biste videli da li je zainteresovano ili iznenađeno zvukovima koje paket pravi kad je pocepan. Verbalizujte ono što  vidite na njenom / njegovom licu: „Opa! Bori se i skače … Šta je unutra?“