Slagalica/enigma

Materijali i pribor: papir, makaze.

Odvijanje aktivnosti: Izaberite rad koji je uradilo vaše dete. To može biti crtanje odeće na kojoj ste radili dan ranije ili šta vgo. Pitajte dete da li je u redu njegovo delo pretvoriti u slagalicu. Ako se dete ne slaže, onda koristite drugu fotografiju iz kataloga ili sami nacrtajte nešto. Zatim uzmite crtež / sliku i zalepite je na jak papir ili karton (možete da koristite prazne kutije za hranu). Isecite karton na nekoliko delova u zavisnosti od starosti deteta (2-5 komada). Pomešajte komade i podstaknite dete da oblikuje crtež ili sliku spajanjem delova.