Očekivani rezultat: Dete pravilno koristi reči za značenje napred-nazad, levo-desno

Materijali i sredstva: beli papir, kartonski papir, 8 poklopaca, makaze, lepak, boje.

Razvoj aktivnosti: Pripremljen je kartonski papir u formatu belog A4 papira. Na belom papiru su nacrtane tri kućice sa tri sprata i obojene istim bojama kao i tri boje poklopaca koje se uzimaju za igru. Roditelj ili staratelj postavlja poklopce na različita mesta mešajući ih po bojama i obaveštava dete o smeru kretanja. Igra se tako što se poklopci pomeraju prstom prema slobodnom polju kako bi ih usmerili ka njegovoj „kući“. Tokom kretanja dete koristi reči „pomaknuto napred, nazad, levo, desno“. Igra se završava kada se svi poklopci stave u „Njihovoj kući“.