Očekivani rezultat: Dete izražava radoznalost da bi video kako deluju međusobno Zemlja i Sunce

Materijali i sredstva: Štap, nekoliko kamena, kreda itd.

Razvoj aktivnosti: Sunčanog dana, gde je senka više izražena, zajedno sa detetom razgovarajte o senci, posmatrajte svoju senku. Zašto se pojavljuje senka? og sata. Kako se kreće Zemlja? itd. Uzima se štap koji se zabode u zemlju ili u neki materijal tako da može stajati uspravno. Oko štapa se postavlja nekoliko kamenčića u obliku kruga kao okrugli sat. Sunčani sat je najbolje napraviti prepodne kako bi se moglo posmatrati kretanje senke štapa po kamenčićima.

Po želji, na kamenčićima se mogu ispisati i brojevi ili na svakom času dete može da vidi sopstvenu senku i kako se pomerilo od prethodnog sata.