Očekivani rezultat: Dete opisuje emocije sa više reči.

Materijali i sredstva: Gumena traka, kartica emocija.

Razvoj aktivnosti: Dete i roditelj ili staratelj stavljaju gumenu traku oko glave. Igrač koji započne igru uzima kartu koje ne gleda i stavlja je ispod trake na čelu. Igrač koji započinje igru pita suprotnog igrača o njegovim/njenim emocijama. Pitanja se postavljaju nagađanjem bez navođenja imena emocije. Na primer: Da li bih se tako osećao ako bi bio pobednik u fudbalu? Da li bih se tako osećao kada bih dobio neki poklon? Da li bih se tako osećao kada jedem hranu koju ne volim ? itd. Suprotni igrač odgovara samo sa da ili ne. Pitanja se nastavljaju sve dok osoba ne otkrije emociju. Uloga pogađanja prelazi na sledećeg igrača. Isto važi i za ostala osećanja.